Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

SILVER Chart Update


 
  • Silver testing 100 Day sma
  • Price near 23.6% Fib level
  • Sustaining above the cloud may extend the up move. Weakness on price falling back into the daily cloud.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét