Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Những biểu đồ giá cổ phiếu ấn tượng 9 tháng đầu năm

Diễn biến thị trường sôi động, giá cổ phiếu liên tục biến đổi, kèm theo đó thanh khoản luôn ở mức cao tạo ra bức tranh sáng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Với diễn biến đi lên của thị trường chung, rất nhiều cổ phiếu đã hình thành nên những biểu đồ ấn tượng.

Trên quan điểm cá nhân, người viết đưa ra 10 biểu đồ mà theo nhìn nhận là ấn tượng nhất.
Xu hướng đi lên được duy trì (CVT, DHC, FMC, IDV, VDS)
Đột biến giá (KSH, NHC)
Liên tục tạo sóng (BTT, PVD, MHC)
Triệu Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét