Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

GOLD Chart update

 

  • Gold 4 Hour chart shows price getting resisted at 38.2% Fib level.
  • 4 Hour chart also shows a bearish consolidation pattern

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét