Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

LCM, LCG, MCG, PFL - có tín hiệu buy ngày 16-17/4/2013


Bảng kê lọc ngày 17/4/2013


Mã CK
Tín hiệu xảy ra
BVH
47.7    +0.2    KL:187,330
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
SKD(7) < 20 = 1
SKD(14) < 20 = 1
SKD(21) < 20 = 1
William(7) < -80 = 1
William(14) < -80 = 1
William(21) < -80 = 1
MFI(7) < 20 = 1

13


MCG
3.8    +0.2    KL:433,040
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
Dragonfly Doji Pattern (Tuần) = 1
MACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2

16
SJS
15.9    +1    KL:234,610
PSAR đảo chiều tăng = 2
VPivot Tuần ượt xuống S3 = 2
Morning Star Pattern (Tuần) = 1
RSI(14) Vượt lên 30 = 2
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2
MFI(7) Vượt lên 20 = 2
MFI(14) Vượt lên 20 = 2

16
DHM
12.2    -0.2    KL:320,120
Giá chuẩn bị vượt xuống dải Bollinger Dưới = 1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
RSI(7) < 30 = 1
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(21) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(7) < 20 = 1
SKD(14) < 20 = 1
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(7) < -80 = 1
William(14) < -80 = 1
William(21) < -80 = 1

15
LCG
5.7    +0.2    KL:1,525,640
Hammer Pattern (Tuần) = 1
MACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) < -100 = 1
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(21) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
MFI(7) Vượt lên 20 = 2

15
LCM
12.6    -0.1    KL:359,910
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 = 1
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
RSI(7) < 30 = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(7) < 20 = 1
SKD(14) < 20 = 1
SKD(21) < 20 = 1
William(7) < -80 = 1
William(14) < -80 = 1
William(21) < -80 = 1

15
MSN
116    +6    KL:112,830
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
SKD(7) Vượt lên 20 = 2
SKD(14) %K vượt lên %D = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2

15
OGC
11.2    +0.1    KL:139,970
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 = 1
RSI(7) < 30 = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
SKD(7) < 20 = 1
SKD(14) %K vượt lên %D = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(7) < -80 = 1
William(14) < -80 = 1
William(21) < -80 = 1

15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét