Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Hang Seng, Shang hai, VNM - ETF - 16.4.2013

Chart forHANG SENG INDEX (^HSI)

Chart forHANG SENG INDEX (^HSI)

Chart forSSE Composite Index (000001.SS)
Chart forSSE Composite Index (000001.SS)

Chart forMarket Vectors Vietnam ETF (VNM)

Chart forMarket Vectors Vietnam ETF (VNM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét