Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

V.N.M và FTSE sẽ giao dịch hơn 143 triệu cổ phiếu

Sau khi đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi danh mục và tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục, V.N.M và FTSE sẽ tiến hành các giao dịch nhằm đảm bảo tới ngày 23/09 tỷ trọng của các cổ phiếu trong danh mục đạt tỷ lệ như công bố.

Sau một số tính toán, Finandlife đưa ra dự kiến kết quả chi tiết (dự kiến) mua bán các cổ phiếu trong danh mục của V.N.M và FTSE.
(Lưu ý về thời gian mua vào và bán ra của 2 quỹ)
Các bài viết trên Vietstock Blog thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận và lối văn riêng của tác giả, không đại diện cho ý kiến của Vietstock. Vietstock, tác giả và các bên liên quan không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh liên quan đến bài viết, các đánh giá, phân tích, nhận định và quan điểm đầu tư trong bài viết.
Finandlife
(Bài viết được dẫn lại từ blog với sự đồng ý của tác giả, đăng ngày 16/09/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét