Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/10/2011

VỚI PHIÊN GIAO DỊCH RẤT TÍCH CỰC VÀO CUỐI TUẦN, MỌI TÍN HIỆU ĐÃ PHỤC HỒI!
NHƯNG KHÔNG GIAN MỜ VẪN CHƯA THẬT SỰ TĂNG RÕ NÉT, VÌ VẬY RỦI RO VẪN CÒN TIỀN ÂN. NDT CHỈ NÊN GIẢI NGÂN TIỀN MẶT, KHÔNG NÊN DÙNG MG LÚC NÀY!
HNXINDEX

http://vophilong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét