Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

DJ cũng cố để vượt MA(200) dài hạn ?!

Ba ngày cuối tuần (26-28/10/2011), DJ sẽ lùi về test lại MA(20), MA(50) tại ngưỡng 11400-11500. Nếu điểm này giữ vững, nhiều khả năng trong tuần sau DJ sẽ vượt 11.900 và lên 12.800 trong 3 tuần. Nếu đúng kịch bản này VNI sẽ giãm đến cuối tuần 28/10/2011, tuần đầu tháng 11/2011 3 ngày đầu giãm, 2 ngày cuối tăng ( hoặc cả tuần đi ngang ) sẽ là thuận lợi để vào hàng.RSI, MFI, CCI đều ủng hộ DJ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét