Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Dùng Elliot tính điểm 5 của sóng

Dùng Elliot tính điểm 5 của sóng
Điểm
Dài hạn
Trung hạn
Ngắn hạnPA1

PA2 +79.25
0
79.2570.34
1
67.728.91
01
11.53
0
218.38
121.76
72.14
2
70.21
3
97.73
69.01
57.66
3
58.68
03
120.65
52.75
21.59
03
20.57
03*0.62
74.56
32.60
13.34
03*0.62
12.71
4
121.76
79.25
60.34
4
59.7
5
47.20
46.65
47.00
5
46.99
05/2
85.59
37.55
12.57

11.61
mid
132.79
84.21
59.57

58.60
Tất cả các cách tính đều đưa điểm 5 hội tụ về 47 điểm


Dự kiến khoảng cuối tháng 11/2011 HNX về 58-59 điểm, sau đó bật lên 60-61
Cuối tháng 12/2011 hoặc giữa tháng 1/2012 HNX về 47 điểm ( tương đương VNI về ~ 320)         

1 nhận xét:

  1. VNI sẽ sớm về 350-360, HNX ve ~ 58-59 trong 2-3 tuần tới. VNM, MSN, BVH, MBB đang vào chu kỳ giãm 15-20% Lưu ý VIC có thể tăng

    Trả lờiXóa