Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

TOP cổ phiếu có Lợi Nhuận Chưa Phân Phối cao nhất


Top Lợi nhuận chưa phân phối / Vốn điều lệ
Số liệu quý Q3/2011
STT
Cổ phiếu  
Giá  
Khối lượng  
LNCPP (Triệu)  
Vốn ĐL (Triệu)  
%LNCPP / Vốn ĐL  
1
FPT
48,000
119,260
3,096,436
2,160,827
143.3
2
PHR
24,100
31,040
670,746
813,000
82.5
3
HVG
20,900
119,590
541,500
659,981
82.05
4
NTP
29,100
3,800
268,293
433,380
61.91
5
DPM
29,300
352,580
2,194,350
3,800,000
57.75
6
HPG
20,000
389,520
1,786,103
3,178,498
56.19
7
PGS
23,700
333,200
211,805
380,000
55.74
8
DHG
66,500
62,570
335,984
651,764
51.55
9
BMP
34,400
10,750
166,436
349,836
47.58
10
PGD
34,200
15,200
180,118
429,000
41.99
11
DBC
14,300
136,000
180,664
436,111
41.43
12
SBT
11,000
60,220
447,763
1,419,258
31.55
13
PVS
13,600
71,500
913,297
2,978,021
30.67
14
IJC
9,000
1,585,550
143,442
2,741,945
5.23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét