Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Lý thuyết sóng Elliott Wave (Phần 3)

Những chuyển động giá có thể được chia ra thành nhiều khuynh hướng trên 1 xu hướng và bên cạnh những điều chỉnh. Khuynh hướng cho thấy hướng chính của giá cả, gồm những sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh
II. Điều chỉnh   
a. Zigzag
Hình mẫu


Miêu tả
Một Zigzag nhiều cấu trúc để hiệu chỉnh chung nhất, mà bắt dễ nhận ra sự đảo chiều. Một Zigzag có thể mở rộng chính nó vào trong một Zigzag 2 hay 3. Chú ý Zigzag đó có thể chỉ là phần đầu tiên của một cấu trúc để hiệu chỉnh   
Quy tắc hình thành
Bao gồm 3 sóng. .
Sóng A và C là những sóng đẩy, sóng B để hiệu chỉnh. .
Sóng B thoái lui về không nhiều hơn 61.8% của sóng A. .
Sóng C phải vượt ra khỏi điểm kết thúc của sóng A. .
Thông thường sóng C ít nhất bằng nhau sóng A.
Hình thành sóng
Hầu hết thời gian nó xảy ra trong A, X hay 2. Cũng khá chung trong những sóng B như một phần (của) cờ nhớ, ( chia thành phần của) những hình tam giác và đôi khi vào sóng 4.
Cấu trúc bên trong
Một Zigzag đơn được bao gồm 3 sóng, gấp đôi của 7 sóng tách ra bởi một sóng X ở giữa, một bộ ba của 11 sóng được phân chia bởi hai sóng X. Cấu trúc bên trong của 3 sóng là 5-3-5 trong một Zigzag đơn 5-3-5-3-5-3-5 trong một sóng gấp đôi.
Example of a Double Zigzag

Người ta sử dụng WXY thay vì ABCXABC. Đây chắc chắn hơn, từ cách này 2 Zigzag của cấp độ thấp hơn được nối với nhau bởi những sóng của cấp độ bậc cao.  
Thay vì việc gắn nhãn 7 sóng (ABCXABC), chúng ta chỉ cần gắn 3 sóng (WXY). Theo cùng phương pháp một bộ bởi WXYXZ thay vì ABCXABCXABC. Cách này số lượng những sóng giảm xuống 5 thay vì 11 sóng.
b. Mặt phẳng
Hình mẫu

Miêu tả
Là những hình mẫu để hiệu chỉnh, cho thấy một phương ngang. A và B là những sóng để hiệu chỉnh. Sóng C ngược lại là một mẫu sóng đẩy. Bình thường sóng C sẽ không vượt ra khỏi sóng A
Quy tắc hình thành
Bao gồm 3 sóng. .
Sóng C là sóng đẩy, A và B là sóng để hiệu chỉnh. .
Sóng B thoái lui hơn 61.8% của sóng A. .
Sóng B thường thoái lui về mức thấp nhất của sóng hiệu chỉnh trước đấy. .
Sóng C không thể vượt ra khỏi điểm kết thúc của sóng A. .
Thông thường sóng C ít nhất bằng nhau sóng A.
Hình thành sóng
Phần lớn xuất hiện trong sóng B, ngoài ra còn phổ biến trong sóng 4 và sóng 2 
Cấu trúc bên trong
Có cấu trúc sóng 3-3-5. Hai sóng A và B thường là Zigzag.
c. Mặt phẳng mở rộng hoặc không đều
Hình mẫu

Miêu tả
Đây là một kiểu cờ nhớ đặc biệt. Ở đây sóng B mở rộng vượt ra khỏi điểm kết thúc của sóng đẩy trước đó. Sức mạnh của sóng B cho thấy thị trường muốn đi theo hướng của sóng B. Thường một gia tốc mạnh mẽ sẽ xảy ra, mà bắt đầu sóng thứ 3 hay được mở rộng ở sóng thứ 5. Nếu sóng C dài hơn sóng A, sức mạnh sẽ kém hơn
Quy tắc hình thành
Bao gồm 3 sóng. .
Sóng C là sóng đẩy, sóng A và B để hiệu chỉnh. .
Những chế độ trở về B Sóng bên ngoài kết thúc của xung trước đây, mà là bắt đầu (của) Sóng Một. Sóng C thông thường dài nhiều hơn sóng A
Hình thành sóng
Phần lớn xuất hiện trong sóng 2, 4, B và X. Nếu xuất hiện trong sóng 2 và C tương đối ngắn.
Cấu trúc bên trong
Gồm 5 sóng, có cấu trúc 3-3-5.
c. Hình tam giác  
Contracting Triangle:
Hình mẫu

Miêu tả
Một hình tam giác là một hình mẫu để hiệu chỉnh, mà có thể co lại hay mở rộng ra. Hơn nữa nó có thể báo hiệu tăng lên hay tiếp tục đi xuống của thị trường. Bao gồm năm sóng, mỗi sóng có 1 hiệu chỉnh tự nhiên.
Quy tắc hình thành
Bao gồm 5 sóng. .
Sóng 4 và 1 gối lên nhau. .
Sóng 4 vượt ra khỏi sóng 3. .
Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất. .
Trong tất cả các sóng đường chéo có một cấu trúc sóng để hiệu chỉnh
Mẫu hình tăng điểm, sóng 1 là sóng dài nhất và sóng 5 là ngắn nhất. Mẫu hình giảm điểm sóng 1 là ngắn nhất và sóng 5 dài nhất. .
Những hình tam giác thường hình dạng nhọn, đi theo sau từ trước đây. .
Như một hướng dẫn trong cấu trúc sóng cần phải cho thấy sự thay phiên
Hình thành sóng
Hình mẫu tam giác tìm thấy chỉ trong sóng B, X và 4. không bao giờ trong sóng 2 hoặc A.
Cấu trúc bên trong
Thường có 5 sóng, có cấu trúc 3-3-3-3-3.
Tam giác mở rộng:

Tam giác hướng lên:
Đây là tam giác dốc lên. Là hình mẫu hiện đại.
Tam giác hướng xuống:
Đây là tam giác dốc xuống. Là hình mẫu hiện đại.
Tam giác bắt đầu chạy:
Khi sóng B vượt qua sóng A.
d. WXY hoặc phối hợp
Kết hợp bởi nhiều loại phối hợp.
Hình mẫu

Miêu tả
Đây là sự kết hợp của một số loại sóng, là loại sóng khá phức tạp. Có thể được kết hợp từ các sóng được hình thành ở trên. Sóng W được tạo ra bằng mẫu hình sóng Zigzag, sóng X được tạo ra bởi mẫu hình sóng Flat và sóng Y tạo ra bởi mẫu hình sóng Triangle.
Quy tắc hình thành
Tất cả kiểu mẫu để hiệu chỉnh có thể kết hợp để tạo thành một hình mẫu để hiệu chỉnh lớn hơn.
Những quy tắc hình thành, như các quy tắc đã được trình bầy trong từng phần riêng ở phía trên.
Hình mẫu triangle thông thường xuất hiện ở cuối cùng
Những hình mẫu để hiệu chỉnh, kết hợp thông thường có sự luân phiên
Hình thành sóng
Thông thường hình mẫu này được tìm thấy trong sóng B, X và 4, nó ít thấy ở sóng A và càng ít thấy ở sóng 2.
Cấu trúc bên trong
Cáu trúc bên trong của các sóng 5-3-5(Zigzag)-5-3-5(X)-3-3-5(Flat)-3-3-3-3-3(Triangle).
(HẾT)

theo  http://trader360.blogspot.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét