Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Làm thế nào để giao dịch theo xu hướng?

Trước tiên chúng ta nên tìm xu hướng mạnh nhất để giao dịch theo xu hướng đó, đây chính là chìa khóa cho thành công của bạn về lâu về dài
Chúng ta chỉ sell trong xu hướng xuống và chỉ buy trong xu hướng lên để có thể tận dụng được lợi thế sức đẩy của thị trường. Chúng ta tìm xu hướng mạnh nhất trên đồ thị ngày và sau đó chuyển xuống đồ thị 4 giờ hoặc 1 giờ để tìm điểm mở và đóng giao dịch. Bạn hãy xem qua 02 đồ thị 1 giờ bên dưới, chúng ta sẽ có 02 phương pháp thông dụng nhất dùng để xác định mức giá mở giao dịch và đặt stop loss.Trước hết chỉ thực hiện mua hoặc bán khi có breakout. Trong xu hướng xuống, chúng ta sẽ sell khi giá đi xuống và vượt qua mức hỗ trợ, đặt mức stop loss đầu tiên ở trên mức kháng cự, bạn có thể đặt mức thu lợi theo tỷ lệ risk:reward là 1:2. Trong xu hướng lên, chúng ta sẽ buy khi giá đi lên và vượt qua mức kháng cự, đặt mức stop loss đầu tiên ở dưới mức hỗ trợ, bạn có thể đặt mức thu lợi theo tỷ lệ risk:reward là 1:2. Đối với những ai không cảm thấy yên tâm với cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách chỉ đơn giản dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị thì có thể sử dụng thêm các công cụ kỹ thuật để hỗ trợ. Điều quan trọng cần phải nhớ là các công cụ này được thiết kế để giúp chúng ta xác định thời điểm mở giao dịch tốt hơn …và chỉ vậy thôi. Chúng ta sử dụng thêm đường Slow Stochastic (15,5,5) trên mỗi đồ thị. Thực hiện giao dịch long sau khi đường Slow Stochastic (đường xanh) đi xuống dưới 20 và sau đó quay lên cắt đường signal (đường đỏ). Chúng ta sẽ đợi đến khi candle đóng để chắc chắn 02 đường cắt nhau và sau đó đặt stop loss bên dưới mức hỗ trợ. Thực hiện giao dịch short sau khi đường Slow Stochastic (đường xanh) đi lên trên 80 và sau đó quay xuống cắt đường signal (đường đỏ). Một lần nữa đợi đến khi candle đóng để chắc chắn 02 đường cắt nhau và sau đó đặt stop loss bên trên mức kháng cự. Cách này dễ xác định thời điểm mở giao dịch hơn. Nhưng điều quan trọng là chỉ sử dụng với xu hướng mạnh nhất!!!

Chúng ta hãy tham khảo thêm một ví dụ khác :
Cặp EUR/USD đang có xu hướng xuống theo đồ thị ngày, nghĩa là chúng ta tìm kiếm cơ hội để sell trên đồ thị khung thời gian nhỏ hơn.

Trên đồ thị 4 giờ, chúng ta sử dụng công cụ Slow Stochastics (15,5,5) để tìm thời điểm mở giao dịch short.

Các công cụ kỹ thuật có giá trị nhất khi giao dịch theo xu hướng bởi vì các công cụ kỹ thuật được thiết kế để thể hiện sự thay đổi xung lượng (sức đẩy) của thị trường. Chúng ta có cơ hội thành công nhiều hơn với những trường hợp xung lượng thay đổi vì đây là cơ hội tốt cho đảo chiều và thị trường lại tiếp tục theo xu hướng chính. Trên đồ thị 4 giờ cũng cho thấy một chuỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, và điều này có nghĩa là chúng ta có một xu hướng xuống. Chúng ta sẽ sell khi Slow Stocchastics vượt qua 80 rồi quay xuống cắt nhau. Chúng ta có thể thấy với cách này có nhiều cơ hội giao dịch chắc chắn trên đồ thị. Giao dịch theo xu hướng là phải tin tưởng mù quáng, nghĩa là chúng ta phải tin tưởng rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống tới đáy mới sau khi chúng ta sell. Nhưng thị trường FX thường có xu hướng kéo dài và phần lớn các FX trader  thành công đều biết nắm bắt lợi thế này. Các trader theo xu hướng sẽ sai khi xu hướng thay đổi, nhưng trong khi chờ đợi xu hướng thay đổi thì bạn có thể thấy rằng cơ hội cho bạn giao dịch theo xu hướng trên đồ thị rất nhiều, vậy thì hãy giao dịch theo xu hướng còn hơn là cố tìm điểm kết thúc của xu hướng.
 (Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét