Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

VIC: 9 tháng đạt 575 tỷ đồng LN ròng, tăng 314% so với cùng kỳ

Riêng quý III, VIC đạt 225,66 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng mạnh so với con số 33,25 tỷ đồng cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2011.
Quý III, VIC đạt 225,66 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng mạnh so với con số 33,25 tỷ đồng cùng kỳ. LN ròng lũy kế 9 tháng đạt 575 tỷ đồng, tăng 314% so với 9 tháng năm 2010.

Các nguồn thu của VIC từ năm ngoái trở lại đây tương đối hài hòa. Cả quý III và 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần, doanh thu tài chính và lãi liên doanh, liên kết đều đóng góp khá cân bằng vào tổng doanh thu.
Tài sản cuối quý III/2011 của VIC đạt 33.290 tỷ đồng, tăng 27,32% so với cùng kỳ.
Cơ cấu nguồn vốn của VIC có sự dịch chuyển. Đầu năm 2011, 64% nợ phải trả, 26% vốn chủ sở hữu và 10% thuộc cổ đông thiểu số. Đến cuối tháng 9, tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 19%; nợ phải trả là 74%, và lợi ích của cổ đông thiểu số 7%.
Cơ cấu tài sản cũng có 1 vài thay đổi. Tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn...đều giảm tỷ trọng so với đầu kỳ. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 54% tổng tài sản. Theo thuyết minh, số dư hàng tồn này chủ yếu là bất động sản đang xây dựng.
Hải An
Theo TTVN/VIC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét