Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

TOP cổ phiếu có Thặng Dư Vốn cao nhất


Top tỷ lệ Thặng dư vốn / Vốn điều lệ
Số liệu quý Q3/2011
STT
Cổ phiếu  
Giá  
Khối lượng  
Thặng dư vốn (Triệu)  
Vốn ĐL (Triệu)  
%Thặng dư / Vốn ĐL  
1
 HVG
20,900
119,590
706,724
659,981
107.08
2
 DBC
14,300
136,000
355,328
436,111
81.48
3
 HPG
20,000
389,520
2,257,862
3,178,498
71.04
4
 PVS
13,600
71,500
486,293
2,978,021
16.33

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét